Tietosuojaseloste

Keskeiset tietosuojaperiaatteemme:

 • Arvostamme yksityisyyttäsi! Tietosi ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.
 • Pääosa käsittelemistämme henkilötiedoista on henkilön itsensä antamaa taikka tietoa joka syntyy yhteistyön ja sopimusten kautta.
 • Emme pääsääntöisesti luovuta tietoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
 • Käytämme henkilötietoa pääasiassa palveluidemme toimittamiseen, asiakaspalveluun, laskutukseen, palveluiden tilastointiin ja tuotekehitykseen sekä suoramarkkinointiin.
 • Olemme sitoutuneita noudattamaan niitä oikeuksia joita sinulla on omia henkilötietojasi koskien, kuten oikeus tietojen tarkistukseen ja korjaamiseen sekä oikeus tiedon poistamiseen.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Pääasiassa keräämme seuraavia tietoja:

 • Yritysasiakkaista: y-tunnus, osoite ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet ja perustiedot.
 • Yksityisasiakkaista: Nimi, syntymäaika, osoite ja muut yhteystiedot (henkilötunnus voidaan tarvita esim. verkkotunnuksen rekisteröintiä varten, mutta sitä ei tallenneta rekisteritietoihin).
 • Kaikista asiakkaista: tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista, palveluiden käyttötiedot sekä palveluiden ja tuotteiden laskutustiedot.
 • Laskutusta varten säilytettäviä ja käsiteltäviä tunnistamistietoja ovat esim. palvelun tai tuotteen tiedot, palvelun kesto ja alkamisajankohta sekä muut siihen liittyvät tiedot ja tunnisteet, kuten mahdolliset käyttäjätunnukset. Laskutusta varten tunnistamistietoja voidaan säilyttää ja käsitellä niin kauan kuin lasku voidaan laillisesti periä, tai jos lasku on asiakkaan toimesta riitautettu, siihen saakka, kun asia on ratkaistu tai sovittu
 • Palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten käsiteltävät tiedot eritellään kulloinkin tehtävässä sopimuksessa. Näitä voivat olla esim. laitteen tyyppi ja sijainti, käyttötarkoitus, sijainti, käyttöönottopäivä sekä muut sen kaltaiset tiedot ja tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset. Palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten tunnistamistietoja voidaan käsitellä koko sopimussuhteen ajan sekä kunnes sopimukseen liittyvät velvoitteet kunkin sopimusosapuolen osalta on saatettu päätökseen.

Verkkosivuilla kerättävä tieto:

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Verkkolomakkeet

Verkkolomakkeilla, kuten Doodle-tapaaminen kerättävät tiedot tallennetaan toistaiseksi. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Käyttäjätunnuksia tai salasanoja emme verkkolomakkeillamme erikseen pyydä.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Mitä tarkoituksia varten henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Emme käsittele henkilötietojasi määritellyn tarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla.

Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Palveluidemme tarjoaminen ja toimittaminen sekä näihin liittyvä asiakkuuden hallinta, laskutus, perintä, vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen ja muut näihin liittyvät toimet.
 • Palveluihin liittyvä tuotekehitys ja analysointi.
 • Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja muut lakisääteiset velvoitteet.
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen, markkinoinnin analysoiminen ja suoramarkkinointi sovellettavan lain sallimissa rajoissa.
 • Asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen.
 • Viranomaispyyntöihin ja oikeudellisiin vaateisiin vastaaminen sovellettavan lain edellyttämissä rajoissa.
 • Palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Kenelle jaamme tietosi

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mikäli kuitenkin luovuttaisimme henkilötietoja EU:n ulkopuolelle tässä tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Verkkosivujen vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Tietojasi säilytetään asianmukaisesti suojattuna alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Henkilötietoja säilytetään pääasiassa vain sähköisinä tietoina ja tiedot ovat omassa sisäisessä järjestelmässämme tallennettuina. Järjestelmä on suojattu usein erilaisin suojausmenetelmin. Tietoja pääsevät käyttämään vain yhtiömme työntekijät henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja vain siltä osin kuin heillä on tarve saada työtehtäviänsä varten tietoja rekisteristä. Toimitilamme ovat myös turvalliset ja lukitut.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu(at)digitaproduction.fi

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu(at)digitaproduction.fi

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Yhteistyökumppanisi

MJT Digital Production
Kasarmikatu 24 C
13100 Hämeenlinna
y-tunnus: 2274495-9

Verkkosivustomme osoitteet ovat:

http://www.digitalproduction.fi

http://tilit.digitalproduction.fi

http://www.studiolux.fi

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee myös MJT Digital Production kaikkia aputoiminimiä: